برای خدا تعیین تکلیف نکنید

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


برای خدا تعیین تکلیف نکنید


https://dc771.4shared.com/img/6xMksYcKca/s24/15ae2b3f568/_2_online?async&rand=0.3803927719710214

برای خدا تعیین تکلیف نکنید

سید محمد مهدی حسینی چمانوی

Hosseini chamanavi

همیشه مسلمانان خدایی رو می خواهند که تابع آن ها باشد و این است رمز این که کارها به خواست افراد پیش نمی رود؛ زیرا افراد دعایشان نوعی تعیین تکلیف برای خداست.کار خوب از روی خلوص ، کار خوب در نزد خداوند محسوب است. بیش تر کارهای مسلمانان بدون نیت صادقانه و بدون اخلاص است.منظور این است که در نیت صادقانه بایستی تلاش کرد و نیت را درست کرد؛ زیرا به آسانی نیت صادقانه و خلوص در نیت به دست نمی آید.همیشه دعا کنید :

چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند
قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد
ذهنی که بدیها را فراموش کند
و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد
.ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای