پاسخ به شبهات نیچه

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


https://dc775.4shared.com/img/R8zjnAJKba/s24/15a86d03f18/index__1_?async&rand=0.5197700145457438

پاسخ به شبهات نیچهپایگاه اندیشوران

یاداشت hoseini48.andishvaran.com

سید محمد مهدی حسینی چمانوی

Hosseini chamanavi
هرکسی یک لاین ارتباطی با خدا دارد. راه های رسیدن به خدا به اندازه نفوس انسان هاست.

نیچه گفته است: « از زمانی که بشر توانست وقایع را ثبت و ضبط کند، دیگر نه عصا مارشد ، نه دریا شکافت ، نه کودکی بی پدر متولد شد، نه مرده ایی زنده شد ، نه انسانی در دل ماه رفت ، نه انسانی با حیوان سخن گفت ، نه انسانی سوار بر قالیچه پرواز کرد ،نه آتشی گلستان شد ، نه پیامبری ظهور کرد! برای خداوند فرقی ندارد که تو برایش نماز بخوانی یا نه ! برایش روزه بگیری یا نه ! فرقی ندارد چقدر برای عزیزانش ضجه زده باشی ! اما این ها برای من و تو فرق می کند و این فرق زمانی شروع شد که من و تو بر سر خدایمان جدل کردیم ،من گفتم من با ایمان ترم تو گفتی من! و فراموش کردیم که خدای هر دویمان یکی است فقط راه اتصالمان به او فرق دارد. به راه های اتصالی یکدیگر به خدا دست نزنیم ! اجازه بدهیم هر کس به گونه ی خودش به خدایش وصل شود نه به شیوه ما! خداوند عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت ...»


پاسخ این است:

زمانی که بشر توانست بنویسد و ضبط کند و نیز از نظر دین اسلام با آمدن آخرین پیامبر دیگر بساط معجزه بر چیده شد؛ زیرا بشر به آن حد از بلوغ رسیده بود و نیازی به معجزه و خارق العاده نداشت و همانگونه که مشاهده می‌گردد با آمدن پیامبر خاتم دیگر بساط انواع عذاب به مانند اقوام لوط ، شعیب ، سبأ ، ....برچیده شد.


پس این خود یک امر الهی است که بشر به سبک گذشته تعلیم به شیوه ارسال پیامبر نداشته باشد زیرا تعالیم پیامبری دیگر ضبط و ثبت شده و به نسل های آینده منتقل خواهد شد. دیگر آمدن پیامبر و معجزه از سوی او لزومی ندارد.


در مورد اتصال با خداوند روش هر کسی محترم است ولی یک حداقلی را خداوند خود تعیین کرده است و آن حداقل نحوه ارتباط لازم است از سوی هر عارف عاشق نه مشتری بهشت و نه گریزنده از جهنم رعایت گردد.


از نگاه دیگر این نقل قول از نیچه که به کنایه اشاره به جعلی بودن معجزات و غیر واقعی بودن متون دینی را دارد، قابل تامل است. البته برخی از سخنان فیلسوفان نه از نظر فلسفی و نه از نظر معرفت شناسی و نوع نگاه به مباحث الهیاتی شایسته پاسخ گویی و توجه نیست. اما ذکر چند نکته قابل توجه است.


  1. حوادث آسمانی (معجزات، کرامات و حوادث خارق العاده) در هردوره تاریخی به نسبت شرایط خاص خود در زمین به ظهور می رسد.
  2. در تمامی ادیان اعم از هندویی و بودایی تا ادیان ابراهیمی یهود ، مسیح و اسلام بسیاری از آنها به ثبت رسیده است. وجود متن دینی(وداها ، اوپنیشدها ،کتاب مقدس و قرآن ) به لحاظ تاریخی و باستان شناسی(کشف باستان شناسی برخی آثار باقی مانده از معجزات) از نظر علمی مستند بوده و محال بودن امکان وقوع آن برای برخی به دلیل دوری ذهن انسان امروزی از معنویت و علوم سنتی است. برخی از این وقایع به اندازه ای ناباورانه می آید که به افسانه ها پیوند خورده است. به عقیده برخی متفکران نظیر رنه گنون , علوم عصر مدرن نه تنها جزئی از علوم سنتی قدیم نبوده بلکه تفاله ای از آن به شمار می رود.
  3. هر علمی که ارتباط و توجه موجود مجردی مانند انسان را از خدا ، عوالم بالاتر و نیروهای کائناتی قطع کند ، جز تخریب و آشفتگی دستاوردی برای او ندارد.
  4. ذکر یک مثال برای کسانی که با انرژی درمانی آشنایی دارند جالب است. شاید پیش از احیاء بخشی از علوم شفابخشی تحت عنوان ریکی توسط استاد اوسوئی، این علوم برای بسیاری از مردم خصوصا غربی ها چیزی جز خرافات و توهم نبود. اما مشاهده ویژگی خاص این نوع درمان واثبات آثار مثبت آن خصوصا توسط مراکز پزشکی ، مورد تایید قرار گرفت. شبیه به این نوع سیستم شفابخشی در متون دینی به خصوص در معجزات حضرت عیسی علیه السلام در انجیل ذکر شده است.

بنابراین این نوع نگاه ظاهری به دین ، مباحث الهیاتی و متافیزیکی نتیجه ای جز اشتباه و بیراهه رفتن را ندارد.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای